Veilig online bingospelen

Veilig bingo spelen

Veiligheid is een van de belangrijkste aandachtspunten voor de mensen die online bingospelen. Zo wil men weten of het spel wel eerlijk is op het internet en of hun geld er wel veilig is. Bij veel spelers heerst er enige twijfel om geld te storten, ze zijn bang om niet uitbetaald te worden zodra ze winnen of dat de bingospellen niet eerlijk zijn.

Keurmerk

Spelers zijn bezorgd over het feit dat ze geen idee hebben hoe ze contact kunnen opnemen zodra er een probleem is met de bingowebsite. Deze zorgen zijn wel terecht, want er is geen wettelijke instantie die dit reguleert.

Er zijn echter wel een organisaties die zich richten op de monitoring en certificatie van online bingo. Een van die organisaties is TST wat staat voor “technical systems testing”. Deze organisatie is in 2004 opgericht en heeft zich ten doel gesteld om een standaard te ontwikkelen voor online bingowebsites. TST is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die regelmatig online bingowebsites onderzoekt. Indien zij aan alle strenge eisen en voorwaarden voldoen, dan geven zij de website een keurmerk.Dit keurmerk is vaak onder aan de website te vinden van online bingosites met een schone reputatie.

De primaire doelstelling van TST is om online spelers te beschermen. Dit doen zij door de bingosoftware op eerlijkheid, verantwoordelijkheid, tijdelijke uitbetaling en andere belangrijke aspecten te onderzoeken en beoordelen. De websites die uiteindelijk gecertificeerd worden voldoen aan alle strenge voorwaarden van de organisatie. Daarnaast blijven de organisaties gecontroleerd worden in de toekomst. Het gehele certificatieproces kan soms wel langer dan een jaar in beslag nemen.

Certificatie

Bingosites die geen keurmerk hebben van TST kunnen dan ook beter vermeden worden. Verder fungeert TST ook als steun voor de speler bij een meningsverschil met een online bingoroom die door hun gecertificeerd is. Zij zullen trachten problemen snel en adequaat op te lossen. Daarnaast houden zij keurig een lijst bij van bingorooms die beter vermeden kunnen worden en waarvan is bewezen dat zij zich schuldig maken aan malafide praktijken.